Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri

Biyolojik atıksu atırma tesisleri, nüfusun fazla olduğu yerleşim yerlerinde (toplu konut,tatil köyleri,belediyeler vs.) oluşan evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile betonerme olarak teşkil edilir. Diğer bir kurulum alanıda kimyasal olarak parçalanamayan organik kirlilik yükü içeren yüksek kapasiteli endüstri kuruluşlarıdır.
Biyolojik atıksu arıtma sistemleri, değişik şekillerde sınıflandırılmaktadır. Ortamdaki oksijen varlığına göre (aerobik ve anaerobik) ve mikroorganizmaların sistemdeki durumuna göre (askıda ve sabit film ) sınıflandırmalar yapılmaktadır.
Biyolojik arıtmanın maksatı, atıksu içindeki organik maddelerin ayrıştırılması ve stabil hale getirilmesidir. Evsel nitelikli atıksuların arıtımında organik maddelerin yanısıra azot ve fosfor gibi besi maddeleri de biyolojik arıtımında giderilmiş olur. İstenilen arıtma verimine göre seçilen uygun projeler Çev-ar Mühendislik tarafından en son teknolojik gelişmeler ışığında tasarlanıp inşaa edilir.