Paket Kimyasal Atıksu Arıtma Tesisleri

Endüstri kuruluşlarından kaynaklanan ve içeriğinde biyolojik olarak parçalanamayacak kirlilik içeren atıksular kimyasal atıksu arıtma su tesislerinde arıtılmaktadır.
Kimyasal nitelik atıksuların arıtılması için izlenen proseslerin; kirletici yoğunluğuna, kirletici parametrelerine, atıksu debisine, alıcı ortama göre yapılır.