Tambur Elek

Tamdur elekler ihtiyaca göre değişik çaplarda üretilmektedir.
Tambur elek dış akışlı olarak gelen atıksuyun içindeki katı maddelerin elek dışında tutulmasını sağlar.Böylece katı madde giderimi sağlanır ve yükü düşürülmüş olur.


İçten Akışlı ElekStatik Elek