Dip Sıyırıcılar

Sıyırıcılar arıtma tesislerinde yüzeyde biriken katı partikül veya köpükler için ve dipte toplanan toplanan çamur kısmı için kullanılmaktadır.
Dairesel çökeltme tanklarında köpük ve dip çamurun toplanması için imal edilir.
Döner köprülü sıyırıcılar havuz çapının yarısı veya tamamı uzunlukta tasarlanabilir.
Dikdörtgen kesitli havuzlarda kullanılan doğrusal sıyırıcılar,çoğunlukla ön artıama tesisinde,kum ve yağ tutucu olarak tercih edilmektedir.